Μπλε & Θεοδοσία, Principal Club, Θεσσαλονίκη – 4 Μαρτίου 2017
Μπλε & Θεοδοσία, Principal Club, Θεσσαλονίκη – 4 Μαρτίου 2017

Μπλε & Θεοδοσία, Principal Club, Θεσσαλονίκη – 4 Μαρτίου 2017