Άγααν Γραάν
Άγααν Γραάν

Άγααν Γραάν

Με μια αγκαλιά
φτιάχνω πανιά
Με δυο φιλιά
ψάχνω στεριά

Μακριά, αν έβλεπα μακριά…
και ακόμα πιο μακριά

Με μια ματιά
φτιάχνω κουπιά
Για μια φορά
σαν δυο πουλιά

Μακριά, πετάμε μακριά…
Και ακόμα πιο μακριά

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *